Xin chào các bạn,

BitCoin Xanh là Chuyên trang cung cấp thông tin thị trường về việc giao dịch, hướng dẫn mua bán trao đổi và đầu tư tiền điện tử trên thế giới, đặc biệt là đồng Bitcoin, Ethereum và các Altcoin khác.

Các thông tin trên Bitcoin Xanh chỉ có tính chất tham khảo cá nhân, thuộc sở hữu của tác giả các bài viết dựa trên kinh nghiệm thực tế trong quá trình đầu tư tiền điện tử.

Nếu bạn là người mới hoàn toàn về thị trường tiền điện tử , bạn nên bắt đầu cập nhật chuỗi kiến thức mới tại đây.


Cấu trúc trang

Kiến Thức Đầu Tư:  Cung cấp cho bạn các khái niệm, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về tiền điện tử, về giao dịch cũng như các chiến lược đầu tư.

Dự Án Đầu Tư: Cung cấp cho bạn thông tin hướng dẫn các dự án đầu tư cụ thể. Bạn có thể nhận được các phân tích đầu tư khi tham gia Nhóm đầu tư một nhóm dự án cụ thể.

Tin Tức Thị Trường: Cung cấp các tin tức thị trường, các xu thế về đầu tư khi tham gia thị trường tiền điện tử.


Nội dung miễn trừ trách nhiệm

Khi tham gia vào BitCoin Xanh, bạn chấp nhận hoàn toàn nội dung sau:

  1. Bạn nhận thức rõ là đầu tư tiền điện tử  có tính chất rủi ro. Đặc tính biên độ biến động giá giao dịch lớn có thể ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn.
  2. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về khả năng đánh giá và kiểm soát rủi ro khi đầu tư vào thị trường này, bao gồm khả năng chịu được việc mất trắng toàn bộ khoản đầu tư đó (nếu có).
  3. Bạn phải biết cách bảo vệ số tiền điện tử mà bạn đang nắm giữ.
  4. Các nội dung và tài liệu tại đây nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về tiền điện tử (Bitcoin và Altcoin) và chỉ có tính chất tham khảo cá nhân dựa trên kinh nghiệm cá nhân của các tác giả bài viết.
  5. Bạn là người duy nhất ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc giao dịch, đầu tư vào Bitcoin và Altcoin.

Thông Tin Liên lạc

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ tại địa chỉ email: info@bitcoinxanh.com

Chúc các bạn thành công.

Ban Quản Trị BitCoin Xanh.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017 Toàn Thiên